Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

9 Kỹ Năng Của Bậc Thầy Marketing

   Peter Drucker nói rằng: “Kinh doanh gồm có hai phần, một là Marketing, hai là Sự Đổi Mới”. Việc Đổi mới mang ý nghĩa “Thêm giá trị cho khách hàng”, còn Marketing có nhiệm vụ đưa giá trị đó đến tận tay khách hàng. Với cương vị là chủ doanh nghiệp, bạn cần phải trở thành Bậc thầy về Marketing để liên tục mang giá trị đến khách hàng của mình.
Bạn cũng phải là bậc thầy Marketing để truyền tải hết ý giá trị của công ty bạn đến từng bộ phận trong công ty, đến từng nhân viên trong công ty.

Bạn cũng phải là bậc thầy Marketing để truyền cảm hứng làm việc cho từng nhân viên trong công ty của bạn. Khi bạn truyền được cảm hứng cho từng nhân viên, là bạn vừa bán được tầm nhìn của bạn cho họ. Và bạn có để ý không, tất cả những doanh nhân nổi tiếng đều là bậc thầy về việc truyền cảm hứng. Thực ra họ là bậc thầy về Marketing. Họ là ai? Bill Gates, Steve Jobs…
Vậy để trở thành bậc thầy Marketing, bạn cần phải có những kỹ năng nào? Hãy tham khảo 9 kỹ năng của bậc thầy Marketing mà Jay Abraham tổng hợp.
   1. Kỹ năng Quảng Cáo/Copywriting
   2. Kỹ năng bán hàng
   3. Kỹ năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng
   4. Kỹ năng chào hàng
   5. Kỹ năng Upsell (Bán thêm)
   6. Kỹ năng Resell (Bán lại)
   7. Kỹ năng Cross-sell (Bán chéo)
   8. Kỹ năng tái định vị
   9. Kỹ năng khiến người khác truyền miệng cho bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét