Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

10 Tuyệt Chiêu Giữ Chân Khách Hàng‏

Dưới đây là mười chiến lược mà bạn có thể sử dụng để bán các sản phẩm back-end cho khách hàng hiện tại của bạn:

1. Khi bạn giao sản phẩm đầu tiên mà họ mua, thêm vào đó một tờ thông tin hoặc tài liệu về sản phẩm  back-end của bạn.

2. Đăng ký miễn phí cho khách hàng tạp chí điện tử khi họ mua sản phẩm của bạn. Bạn có thể đưa quảng cáo về sản phẩm back-end của bạn trong mỗi số phát hành.

3. Gửi thiệp chúc mừng tới khách hàng vào các ngày lễ hoặc vào ngày sinh nhật của họ. Đưa một quảng cáo nhỏ về sản phẩm back-end của bạn vào đó.

4. Sau khi mọi người đặt hàng sản phẩm đầu tiên của bạn từ trang web của bạn, đưa họ đến một trang "cảm ơn" và bao gồm quảng cáo về sản phẩm back-end của bạn trên trang đó.

5. Gửi cho khách hàng một món quà bất ngờ miễn phí sau khi họ đặt hàng sản phẩm đầu tiên của bạn. Bạn có thể đính kèm một quảng cáo khác với quà tặng miễn phí cho các sản phẩm back-end của bạn.

6. Nếu bạn đang bán một sản phẩm điện tử, ví dụ một ebook, hãy đưa quảng cáo cho sản phẩm back-end của bạn vào trong đó.

7. Cung cấp cho khách hàng của bạn một website thành viên miễn phí " Chỉ dành cho Khách hàng". Bạn có thể bao gồm quảng cáo cho sản phẩm back-end của bạn một nơi nào đó bên trong các trang web riêng đó.

8. Liên hệ với khách hàng qua điện thoại và hỏi xem họ hài lòng với đơn hàng họ đã mua hay không. Bạn có thể cho họ biết về sản phẩm back-end của bạn.

9. Gửi khách hàng của bạn một lá thư cảm ơn bạn bằng thư hoặc e-mail. Bạn có thể đề cập đến sản phẩm back-end trong bức thư.

10. Hỏi khách hàng của bạn nếu họ muốn được nhận những thông tin về sản phẩm mới. Bạn có thể giúp họ đăng ký để nhận được e-mail cập nhật.

Doanh nghiệp của bạn sẽ có doanh thu cao thêm nhiều nhờ việc bán các sản phẩm back-end

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét