Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Nguyên tắc "ĐẦU TƯ" thành công!


Nguyên tắc số 1: TƯ DUY TƯỞNG TƯỢNG TRONG ĐẦU TƯ:
Trong Đầu tư thì điều quan trọng nhất mà nhà đầu tư phải làm là phân tích và tìm ra kênh xu hướng của chuyển động giá: kênh ngắn hạn, kênh trung hạn và kênh xu hướng dài hạn. 
Trên cơ sở dữ liệu giá quá khứ và giá hiện tại đang có chúng ta phải phân tích chúng, xem nó đang ở dạng mô hình giá nào? kênh giá nào? (kênh tăng hay kênh giảm) và chúng ta phải tưởng tượng nếu chuyển động giá đi theo hướng tăng thì theo công thức giá sẽ về đâu? Nếu chuyển động giá đi theo hướng giảm thì theo công thức giá sẽ về đâu? 
Liên tục, liên tục diễn ra các mô hình tưởng tượng trong trí não của chúng ta để lên các kế hoạch phù hợp với từng nhịp của thị trường.
Kết quả sau quá trình tưởng tượng = KẾ HOẠCH/CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ NHẤT.

Nguyên tắc số 2: TÍNH "QUY LUẬT" TRONG ĐẦU TƯ:
Trong Đầu tư có một điều rất quan trọng đó là tính QUY LUẬT, Nhà đầu tư thành công là người biết được (nắm được) những QUY LUẬT chuyển động của giá trên thị trường và đi theo QUY LUẬT đó.
BIẾT ĐƯỢC QUY LUẬT = CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG.

Nguyên tắc số 3: SÓNG TRONG ĐẦU TƯBạn hãy nhớ điều này:
Trong SÓNG có SÓNG
Trong KÊNH có KÊNH
Trong MÔ HÌNH có MÔ HÌNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét