Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

7 NGUYÊN TẮC VÀNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CẦN PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM !

7 NGUYÊN TẮC VÀNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CẦN PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM:

1. Nguyên tắc số 1: Đừng bao giờ để mất tiền.
2. Nguyên tắc thứ 2: Đừng bao giờ quên nguyên tắc số 1.

3. Nguyên tắc thứ 3 KIẾM TIỀN: Đừng bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Hãy đầu tư để tạo ra nguồn thứ hai.
4. Nguyên tắc thứ 4 TIÊU TIỀN: Nếu bạn cứ mua những thứ bạn không cần thì sớm muộn gì bạn cũng phải bán những thứ mình cần.
5. Nguyên tắc thứ 5 TIẾT KIỆM TIỀN: Không nên tiết kiệm những khoản còn lại sau chi tiêu, mà hãy tiêu những khoản còn lại sau khi tiết kiệm.
6. Nguyên tắc thứ 6 QUẢN TRỊ RỦI RO: Đừng bao giờ thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân.
7. Nguyên tắc thứ 7 ĐẦU TƯ: Đừng bao giờ cho hết tất cả số trứng vào một rổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét